Electronic journals, scholarly communication and libraries

Electronic journals, scholarly communication and libraries

El recent auge de les revistes científiques electròniques va tenir els seus inicis quan les biblioteques van començar a tenir accés a la World Wide Web (WWW) a mitjan dels noranta. El canvi del paper al suport digital ha afectat l’alineament i el paper tradicionals dels principals implicats, b...

Saved in:
Journal Title: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Author: Alice Keefer
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://bid.ub.edu/06keefe2.htm
Resource type: Journal Article
Source: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació; No 6 (Year 2001).
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Information Science --AMP-- Library Science