BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP

FECYT NB CONICET PUBLINDEX


WoS SCOPUS JCR ESCI

El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos origin...

Full description

Saved in:
ISSN: 1575-5886
Resource type: Journal
Journal web: http://bid.ub.edu/
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
Country: España
Language: Catalan
English
French
German
Italian
Portuguese
Spanish
Publisher address: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. C/ Melchor de Palau, 140. 08014. Barcelona.
Email: abadal@ub.edu
Frequency: Semestral
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://bid.ub.edu/
Categories:
Social Sciences/Humanities --> Information Science --AMP-- Library Science
Description: El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos originals; és a dir, no acceptarà articles que hagin estat publicats anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.