Una experiencia de comunidad de aprendizaje virtual: El uso de nuevas TIC en el desarrollo colaborativo de recursos WWW para una asignatura

Una experiencia de comunidad de aprendizaje virtual: El uso de nuevas TIC en el desarrollo colaborativo de recursos WWW para una asignatura.
QR Code

Una experiencia de comunidad de aprendizaje virtual: El uso de nuevas TIC en el desarrollo colaborativo de recursos WWW para una asignatura.

Es presenta una experiència d'innovació docent dirigida a potenciar les competències de recerca, avaluació crítica i gestió de la informació, juntament amb altres estratègies cooperatives d'aprenentatge i resolució de problemes. Es mostra l'ús de diverses TIC en l'elaboració cooperativa d'un glossar...

Full abstract

Saved in:
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Francisco J. Miguel Quesada
Palabras clave:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v95-n4-miguel_quesada
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 95, No 4 (Year 2010).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.53
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Es presenta una experiència d'innovació docent dirigida a potenciar les competències de recerca, avaluació crítica i gestió de la informació, juntament amb altres estratègies cooperatives d'aprenentatge i resolució de problemes. Es mostra l'ús de diverses TIC en l'elaboració cooperativa d'un glossari de termes fonamentals per a una assignatura. Es constata la generació d'una dinàmica de col · laboració entre l'alumnat d'una assignatura, pel que fa a les tasques de lectura, selecció, proposta i definició de termes. Com a resultat, alhora que reforça competències instrumentals bàsiques respecte al nivell exigit pel pla docent pel que fa a TIC, l'alumnat realitza de forma efectiva un procés d'aprenentatge cooperatiu mentre s'implica en la construcció i la difusió d'un recurs d'utilitat pública (el glossari complet).