Female Students at Universities in Baden- Württemberg, Rhône-Alpes and Catalonia

Female Students at Universities in Baden- Württemberg, Rhône-Alpes and Catalonia
QR Code

Female Students at Universities in Baden- Württemberg, Rhône-Alpes and Catalonia

The article exhibits several differences between female and male students in Baden- Württemberg (Germany), Catalonia (Spain) and Rhônes-Alpes (France). Women often give intrinsic motivations in choosing their subjects, men on the other hand tend to be driven by extrinsic motivations. Moreover, women...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Les estudiants a les universitats de Baden-Württemberg, Rhône-Alpes i Catalunya. Una anàlisi secundària de gènere de l’interès per la ciència i la recerca i de la intenció de fer un doctorat
Las estudiantes en las universidades de Baden-Wurttemberg, Rhône-Alpes y Cataluña
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Bettina Grimmer
Other Authors: Tobias Röhl
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v75-grimmer-rohl
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 76, (Year 2005).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v76n0.1009
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: The article exhibits several differences between female and male students in Baden- Württemberg (Germany), Catalonia (Spain) and Rhônes-Alpes (France). Women often give intrinsic motivations in choosing their subjects, men on the other hand tend to be driven by extrinsic motivations. Moreover, women state more often than men that they face problems in their studies. Finally, although female students intend to do a PhD as often as male students, men still constitute the majority among PhD students. By applying several statistical tests we can show that the relatively low number of women doing a PhD cannot be attributed to a lack of interest in science and research among female students. While this interest has a positive effect on the intention to do a PhD, it does not differ by gender but by subject.
Translated abstract: L’article exposa unes quantes diferències entre els estudiants femenins i masculins a Baden- Württemberg (Alemanya), Catalunya (Espanya) i Rhône-Alpes (França). Sovint, les dones tendeixen a conduir-se per motivacions intrínseques en el moment d’escollir el tipus d’estudis, mentre que els homes ho fan més aviat per motivacions extrínseques. A més, les dones declaren que han d’afrontar més problemes en els seus estudis que no pas els homes. Finalment, tot i que les estudiants tenen la mateixa intenció de fer un doctorat tan sovint com els estudiants masculins, aquests encara constitueixen la majoria d’estudiants de doctorat. Aplicant diferents proves estadístiques, es pot demostrar que el nombre relativament baix de dones que fan un doctorat no es pot atribuir a una manca d’interès per la ciència i la recerca entre els estudiants femenins. Mentre que aquest interès té un efecte positiu sobre la intenció de fer un doctorat, no es diferencia pel gènere sinó pel tema.
L’article exposa unes quantes diferències entre els estudiants femenins i masculins a Baden- Württemberg (Alemanya), Catalunya (Espanya) i Rhône-Alpes (França). Sovint, les dones tendeixen a conduir-se per motivacions intrínseques en el moment d’escollir el tipus d’estudis, mentre que els homes ho fan més aviat per motivacions extrínseques. A més, les dones declaren que han d’afrontar més problemes en els seus estudis que no pas els homes. Finalment, tot i que les estudiants tenen la mateixa intenció de fer un doctorat tan sovint com els estudiants masculins, aquests encara constitueixen la majoria d’estudiants de doctorat. Aplicant diferents proves estadístiques, es pot demostrar que el nombre relativament baix de dones que fan un doctorat no es pot atribuir a una manca d’interès per la ciència i la recerca entre els estudiants femenins. Mentre que aquest interès té un efecte positiu sobre la intenció de fer un doctorat, no es diferencia pel gènere sinó pel tema.