Reciprocity and solidarity in intergenerational relationships: Spain, France and Norway in comparative perspective

Reciprocity and solidarity in intergenerational relationships: Spain, France and Norway in comparative perspective.
QR Code

Reciprocity and solidarity in intergenerational relationships: Spain, France and Norway in comparative perspective.

Contrary to the idea that kinship support declines with modernisation, it may be a key resource in the transition from a traditional male breadwinner family to a dual-earner model, either as a substitute of working mothers or as a complement in addition to other resources. Grandparents as carers of...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Reciprocitat i solidaritat en les relacions intergeneracionals: Espanya, França i Noruega en perspectiva comparada
Reciprocidad y solidaridad en las relaciones intergeneracionales: España, Francia y Noruega en perspectiva comparada
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Constanza Tobío Soler
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v97-n4-tobio
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 97, No 4 (Year 2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v97n4.246
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Contrary to the idea that kinship support declines with modernisation, it may be a key resource in the transition from a traditional male breadwinner family to a dual-earner model, either as a substitute of working mothers or as a complement in addition to other resources. Grandparents as carers of their grandchildren go beyond intergenerational reciprocity by giving more than they can expect to receive from other generations. This article presents the case of Spain in comparative perspective with France and Norway, and discusses to what extent grandmothers assuming the traditional mothering role, with the help of grandfathers, can be considered a model for the future or rather a provisional solution for a transitional period.
Translated abstract: Davant la idea generalitzada que l’ajuda familiar disminueix amb el procés de modernització, pot ser que sigui, per contra, un element clau en la transició de la família tradicional, basada en la divisió de rols de gènere, a la família de dos ocupats, sigui per substitució de la mare treballadora o com a complement d’altres recursos. Les àvies i els avis que cuiden els néts van més enllà de la reciprocitat intergeneracional en donar més del que poden esperar rebre de les altres generacions. L’article presenta el cas d’Espanya en comparació de França i Noruega, i planteja fins a quin punt les àvies que assumeixen, amb l’ajuda de les seves parelles, el rol maternal tradicional poden considerar-se un model de futur o una solució provisional per a un període de transició.
Frente a la idea generalizada de que la ayuda familiar disminuye con el proceso de modernización, puede, por el contrario, ser un elemento clave en la transición de la familia tradicional, basada en la división de roles de género, a la familia de dos ocupados, bien en sustitución de la madre trabajadora o como complemento de otros recursos. Las abuelas y los abuelos que cuidan de sus nietos van más allá de la reciprocidad intergeneracional al dar más de lo que pueden esperar recibir de las otras generaciones. El artículo presenta el caso de España en comparación con Francia y Noruega, planteando hasta qué punto las abuelas que asumen, con la ayuda de sus cónyuges, el rol maternal tradicional pueden considerarse un modelo de futuro o una solución provisional para un periodo de transición.