Per a una crítica de la modernitat

Per a una crítica de la modernitat
QR Code

Per a una crítica de la modernitat

Com de costum, el problema comença pel llenguatge. En aquest cas, perquè al terme mateix de «modernitat» li ha estat conferida una significació a la vegada normativa i susceptible de tergiversació com a conseqüència del mite del progrés que de manera tan radical ha configurat el pensament occidental...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Towards a Critique to Modernity
Para una crítica de la modernidad
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Peter L. Berger
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v17-berger
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 17, (Year 1982).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v17n0.1309
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Com de costum, el problema comença pel llenguatge. En aquest cas, perquè al terme mateix de «modernitat» li ha estat conferida una significació a la vegada normativa i susceptible de tergiversació com a conseqüència del mite del progrés que de manera tan radical ha configurat el pensament occidental a partir de la Il·lustració. Significació normativa, en la mesura que la modernitat és concebuda com a intrínsecament superior a tot el que pogués haver-la precedit; el contrari de ser modern és ser retrògrad, i es fa difícil d'imaginar la manera de defensar les virtuts d'allò que no és sinó retrògrad. Però ipso facto la significació esdevé susceptible de tergiversació en la mesura que aquest tipus de perspectiva dificulta enormement una visió de la modernitat com a allò que en realitat és: un fenomen històric, en principi igual que qualsevol altre, amb un inici empíricament discernible i un conjunt de causes al seu origen, i per tant també amb un final previsible. Com a mínim, doncs, tota crítica de la modernitat ha de començar posant entre parèntesis els pressupòsits normatius en els quals està basada.
Translated abstract: Como de costumbre, el problema empieza por el lenguaje. En este caso, porque al propio término de «modernidad» le ha sido conferida una significación a la vez normativa y susceptible de tergiversación como consecuencia del mito del progreso que de manera tan radical ha configurado el pensamiento occidental a partir de la Ilustración. Significación normativa, en la medida que la modernidad está concebida como intrínsecamente superior a todo lo que pudiese haberla precedido; lo contrario de ser moderno es ser retrógrado, y se hace difícil imaginar la manera de defender las virtudes de lo que no es sino retrógrado. Pero ipso facto la significación es susceptible de tergiversación en la medida que este tipo de perspectiva dificulta enormemente una visión de la modernidad como aquello que en realidad es: un fenómeno histórico, en principio igual que cualquier otro, con un inicio empíricamente discernible y un conjunto de causas en su origen, y por tanto también con un final previsible. Como mínimo, pues, toda crítica de la modernidad ha de empezar poniendo entre paréntesis los presupuestos normativos en los que está basada.