El nou paradigma docent i la problemàtica de la implantació a les escoles d’empresarials d’acord amb el Pla Bolonya. Els estudis a les empreses, cobreixen les expectatives dels empresaris?

El nou paradigma docent i la problemàtica de la implantació a les escoles d’empresarials d’acord amb el Pla Bolonya. Els estudis a les empreses, cobreixen les expectatives dels empresaris?
QR Code

El nou paradigma docent i la problemàtica de la implantació a les escoles d’empresarials d’acord amb el Pla Bolonya. Els estudis a les empreses, cobreixen les expectatives dels empresaris?

El projecte Tunning sobre educació superior a Europa centra les seves accions, entre d’altres, a definir competències genèriques (instrumentals, interpersonals i sistèmiques) i competències específiques (saber concret d’un àmbit acadèmic). Les ciències socials es plantegen el repte d’adaptar aquest...

Full abstract

Saved in:
Translated title: The new teaching paradigm and the problem of introducing the Bolonia Plan in bussiness schools
El nuevo paradigma docente y la problemática de la implantación en las escuelas de empresariales de acuerdo con el Plan Boloña. ¿Los estudios en las empresas cubren las expectativas de los empresarios?
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Núria Rodríguez Ávila
Other Authors: Teresa Monllau Jaques
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v95-n1-rodriguez-monllau
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 95, No 1 (Year 2010).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v95n1.679
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: El projecte Tunning sobre educació superior a Europa centra les seves accions, entre d’altres, a definir competències genèriques (instrumentals, interpersonals i sistèmiques) i competències específiques (saber concret d’un àmbit acadèmic). Les ciències socials es plantegen el repte d’adaptar aquest procés a unes certes mancances, perquè el servei que presta al mercat de treball no és tangible i és fet a mida. L’objectiu que persegueix és identificar les competències que, segons els docents, els empresaris i altres agents socials, han d’haver assolit els alumnes. Per fer el treball de camp, hem pres com a referència els professors i els empresaris relacionats amb la diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2005–2006.
Translated abstract: The Tunning project on higher education focuses, among other issues, on the definition of generic (instrumental, interpersonal, and systemic) as well as specific competences. Social sciences face the challenge of adapting this process to the existence of some shortcomings in their usefulness for labour markets. The aim of the project is to identify competences that students should achieve, according to teachers, employers, and other social agents. The field work presented in this article focuses on teachers and employers related to the studies of Bussiness Sciences of the Universitat Pompeu Fabra during the academic year 2005-2006
El proyecto Tunning sobre educación superior en Europa centra sus acciones, entre otras, a definir competencias genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) y competencias específicas (el saber concreto de un ámbito académico). Las ciencias sociales se plantean el reto de adaptar este proceso a ciertas carencias, porque el servicio que presta al mercado de trabajo no es tangible y está hecho a medida. Su objetivo es identificar las competencias que, según los docentes, los empresarios y otros agentes sociales, tienen que haber alcanzado los alumnos. Para realizar el trabajo de campo hemos tomado como referencia a los profesores y los empresarios relacionados con la diplomatura de  Ciencias Empresariales de la Universitat Pompeu Fabra durante el curso 2005-2006.