Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Este artigo est谩 enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisi贸n TIC da rede permanente de formaci贸n do profesorado da Conseller铆a de Educaci贸n de Galicia. Este curso desenv贸lvese totalmente en rede sen que exista previsi贸n de ningunha sesi贸n presencial....

Saved in:
Translated title: Itinerary of Digital Competence: the advanced level
Journal Title: Revista de Estudios e Investigaci贸n en Psicolog铆a y Educaci贸n
First author: Eduardo Rodr铆guez-Machado
Other Authors: Emilio J. Veiga-R铆o;
Mercedes Gonz谩lez-Sanmamed
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.13.599
Resource type: Journal Article
Source: Revista de Estudios e Investigaci贸n en Psicolog铆a y Educaci贸n; Vol Extra, No 13 (Year 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.599
Publisher: Universidade da Coru帽a / Universidade do Minho
Usage rights: Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research
Health Sciences --> Psychology, Multidisciplinary
Abstract: Este artigo est谩 enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisi贸n TIC da rede permanente de formaci贸n do profesorado da Conseller铆a de Educaci贸n de Galicia. Este curso desenv贸lvese totalmente en rede sen que exista previsi贸n de ningunha sesi贸n presencial. Sabemos que a tarefa de titor铆a resulta polo tanto moi importante no bo funcionamento do mesmo. Pretendemos explicar c贸mo funciona os itinerarios de competencias dixitais dende o perfil do titor do curso. O asesoramento no funcionamento da Plataforma, as axudas na resoluci贸n de dificultades, as correcci贸ns e as avaliaci贸ns ser谩n tarefas primordiais no traballo do titor. O obxectivo principal de todo este proceso de formaci贸n 茅 o de mellorar as competencias dixitais do profesorado e facilitar a mellora da calidade do ensino fomentando a aplicaci贸n pr谩ctica desta formaci贸n adquirida.
Translated abstract: This article is framed in the itinerary of digital competence (advanced level) suggested by the TIC Commission of the permanent net of formation of the teaching staff of the Department of Education of Galicia. This course copes totally in net without there being forecast of any eyewitness session. We know that the task of tuition is therefore very important in the good functioning of it. We intend to explain how it works the itineraries of digital competences from the profile of the tutor of the course. The advice in the functioning of the Platform, the helps in the resolution of difficulties, the corrections and the evaluations will be fundamental tasks in the work of the tutor.