Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP


O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Guardado en:
ISSN: 2605-1680
Tipo de recurso: Revista
Web de la revista: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG
Entidad editora: Real Academia Galega
País: España
Idioma: Gallego
Dirección del editor: Rúa Tabernas, nº 11. CP: 15002. A Coruña.
Correo electrónico: [email protected]
Periodicidad: Anual
Derechos de uso: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/about/submissions#copyrightNotice
Materias:
Ciencias Sociales y Humanidades --> Historia
Ciencias Sociales y Humanidades --> Lengua y Lingüística
Ciencias Sociales y Humanidades --> Literatura
Descripción: O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.