Composició sociològica dels delegats del VIII Congrés del PSUC a l'Assemblea constituent d'IC

Composició sociològica dels delegats del VIII Congrés del PSUC a l'Assemblea constituent d'IC
QR Code

Composició sociològica dels delegats del VIII Congrés del PSUC a l'Assemblea constituent d'IC

La composició sociològica dels delegats comunistes pretén analitzar comparativament el VIII Congrés del PSUC (1988), el Congrés d'Unitat (1989) i l'Assemblea constituent d'Iniciativa per Catalunya (1995), i els nuclis resultants dels Congressos, que es poden situar en el marge representatiu de la mi...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Communist Delegates Sociological Composition
Composición sociológica de los delegados del VIII Congreso del PSUC en la Asamblea constituyente de IC
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Gabriel Colomé
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v39-colome
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 39, (Year 1992).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v39n0.1637
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: La composició sociològica dels delegats comunistes pretén analitzar comparativament el VIII Congrés del PSUC (1988), el Congrés d'Unitat (1989) i l'Assemblea constituent d'Iniciativa per Catalunya (1995), i els nuclis resultants dels Congressos, que es poden situar en el marge representatiu de la militància. Les dades resultants ens donen una visió fotogràfica en blanc i negre de la fisonomia real del partit i de la composició sociològica del nucli actiu.
Translated abstract: The communist delegates sociological composition aims to analyze corparatly the VIII Conference of PSUC (1988), the Unity Conference (1989) and the constituency Conference of Iniciativa per Catalunya (1990), and the resulting nucleus of the Conferences, that we can place within the membership. The resulting data offers a blak and white photographic vision of party phisonomy and the sociological composition of the active nucleus.
La composición sociológica de los delegados comunistas pretende analizar comparativamente el VIII Congreso del PSUC (1988), el Congreso de Unidad (1989) y la Asamblea constituyente de Iniciativa per Catalunya (1990), y los núcleos resultantes de sendos Congresos, que se pueden situar en el margen representativo de la militancia. Los datos resultantes nos ofrecen una visión fotográfica en blanco y negro de fisonomía real del partido y de la composición sociológica del núcleo activo.