The role of gender in the South European immigration model

The role of gender in the South European immigration model
QR Code

The role of gender in the South European immigration model

The aim of this article is to contextualise female migration into Southern Europe within the specificities of the Southern European model of immigration. Very different from the intra-European labour migrations of the 1950s and 1960s, when the Southern European countries were themselves suppliers of...

Full abstract

Saved in:
Translated title: El paper del gènere en el model d'immigració del sud d'Europa
El rol del género en el modelo de inmigración del sur de Europa
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Russell King
Other Authors: Elisabetta Zontini
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v60-king-zontini
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 60, (Year 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v60n0.1030
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: The aim of this article is to contextualise female migration into Southern Europe within the specificities of the Southern European model of immigration. Very different from the intra-European labour migrations of the 1950s and 1960s, when the Southern European countries were themselves suppliers of labour migrants, this new South European immigration model comprises a number of key features such as heterogeneity of migrant source countries (especially true for Italy and Spain), the dynamic role of the informal economy, a heavy concentration of immigrant employment in the tertiary sector, and the highly segmented structure of labour demand into which different ethnic and gender groups find niche opportunities. Particularly relevant for the role of immigrant women in this setting are the social changes affecting the position of South European women both in the labour market and in the home and family contexts. Although the article is mainly concerned with the above theoretical issues, reference will also be made to a sample of empirical studies on immigrant women, especially in Italy.
Translated abstract: L’objectiu d’aquest article és contextualitzar la immigració femenina a l’Europa del sud dins de les especificitats del model d’immigració de l’Europa del sud. Un model molt diferent del de les migracions europees de treball dels anys cinquanta i seixanta, quan els països de l’Europa del sud oferien mà d’obra migrant. Aquest nou model d’immigració a l’Europa del sud comprèn un nombre de característiques clau, com ara l’heterogeneïtat dels països d’origen (especialment per al cas italià i espanyol), un dinàmic rol de l’economia informal, una gran concentració dels immigrants en el sector terciari i una estructura de la demanda laboral molt segmentada, en la qual els diferents grups ètnics i de gènere troben «oportunitats nínxol». En aquest context són especialment rellevants per al rol de les dones immigrants els canvis socials que afecten la posició de les dones de l’Europa del sud, tant al mercat com a la llar. Malgrat que l’article se centri principalment en aspectes teòrics, també es fa referència a estudis empírics sobre dones immigrants, especialment a Itàlia.
El objetivo de este artículo es contextualizar la inmigración femenina en la Europa del sur dentro de las especificidades del modelo de inmigración de la Europa del sur. Un modelo muy distinto del de las migraciones europeas de trabajo de los años cincuenta y sesenta, cuando los países de la Europa del sur ofrecían mano de obra migrante. Este nuevo modelo de inmigración en la Europa del sur comprende un número de características clave como son la heterogeneidad de los países de origen (especialmente para el caso italiano y español), un dinámico rol de la economía informal, una gran concentración de los inmigrantes en el sector terciario y una estructura de la demanda laboral muy segmentada, en la que los diferentes grupos étnicos y de género hallan «oportunidades nicho». En este contexto son especialmente relevantes para el rol de las mujeres inmigrantes los cambios sociales que afectan a la posición de las mujeres de la Europa del sur, tanto en el mercado como en el hogar. A pesar de que el artículo se centre principalmente en aspectos teóricos, se hace también referencia a estudios empíricos sobre mujeres inmigrantes, especialmente en Italia.