L'anàlisi transaccional de l'empresa

L'anàlisi transaccional de l'empresa
QR Code

L'anàlisi transaccional de l'empresa

El propòsit d’aquest article és definir la teoria de la firma que es desprèn de l’anàlisi transaccional que n’efectua la nova economia institucional. En aquesta, l’empresa deixa de ser un capítol de la teoria neoclàssica dels mercats per passar a ser definida com una estructura de contractes. D’aque...

Full abstract

Saved in:
Translated title: L’anàlisi transaccional de l’empresa
The Transactional Analysis of the Firm
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Ignasi Brunet
Other Authors: Fabiola Baltar;
Aleix Gregori Gomis
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v96-n4-brunet-baltar-gregori
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 96, No 4 (Year 2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v96n4.253
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: El propòsit d’aquest article és definir la teoria de la firma que es desprèn de l’anàlisi transaccional que n’efectua la nova economia institucional. En aquesta, l’empresa deixa de ser un capítol de la teoria neoclàssica dels mercats per passar a ser definida com una estructura de contractes. D’aquesta manera, amb plantejaments crítics a l’interior de l’economia neoclàssica, com ara els supòsits de racionalitat limitada, informació imperfecta i incertesa, la teoria dels drets de propietat, la teoria de l’agència i la teoria dels costos de transacció han efectuat ajustos al model neoclàssic de l’empresa, amb l’objectiu d’adaptar-lo al model d’empresa gerencial, on el control efectiu ja no és exercit pels titulars legals, sinó per gerents professionals contractats.
Translated abstract: L’objectiu d’aquest article és definir la teoria de l’empresa que es desprèn de l’anàlisi transaccional que n’efectua la nova economia institucional. En aquesta teoria, l’empresa deixa de ser un capítol de la teoria neoclàssica dels mercats i passa a ser definida com una estructura de contracte. D’aquesta manera, amb plantejaments crítics dins de l’economia neoclàssica, com ara els supòsits de racionalitat limitada, informació imperfecta i incertesa, la teoria dels drets de propietat, la teoria de l’agència i la teoria dels costos de transaccions han modificat el model neoclàssic de l’empresa amb l’objectiu d’adaptar-lo al model d’empresa gerencial, on el control efectiu ja no és exercit pels titulars legals, sinó per gerents professionals contractats.
The present article aims to outline the theory of the firm that derives from a transactional analysis grounded in the New Institutional Economics. In this framework, the firm no longer constitutes a mere chapter of the neoclassical theory of market, but instead represents a well-defined structure of contracts. Critical approaches to Neoclassical Economics focusing on the problems of bounded rationality, imperfect information and uncertainty, such as the Theory of Property Rights, the Theory of Transaction Costs and Agency Theory, have amended the neoclassical model of the firm, seeking to adapt it to the managerial model in which actual control of the firm is not in the hands of legal owners but those of professional managers.