Aspectes metodològics i tècnica d’anàlisi de les dades per a l’estudi dels grups i les classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona

Aspectes metodològics i tècnica d’anàlisi de les dades per a l’estudi dels grups i les classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona
QR Code

Aspectes metodològics i tècnica d’anàlisi de les dades per a l’estudi dels grups i les classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona

En aquest article es presenta el procés metodològic, com també les tècniques d’anàlisi de dades, que s’ha utilitzat en l’anàlisi dels grups socials mitjançant la informació d’una gran enquesta sobre hàbits i condicions de vida. L’anàlisi dels grups socials des d’una perspectiva globalitzadora i estr...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Methodological aspects and techniques of analysis of data for the study of groups and social classes in the Barcelona Metropolitan Region
Aspectos metodológicos y técnica de análisis de los datos para el estudio de los grupos y las clases sociales en la Región Metropolitana de Barcelona
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Màrius Domínguez i Amorós
Other Authors: Cristina Sánchez i Miret
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v48-dominguez-sanchez
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 48, (Year 1996).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1816
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: En aquest article es presenta el procés metodològic, com també les tècniques d’anàlisi de dades, que s’ha utilitzat en l’anàlisi dels grups socials mitjançant la informació d’una gran enquesta sobre hàbits i condicions de vida. L’anàlisi dels grups socials des d’una perspectiva globalitzadora i estructuradora de les condicions de vida, tenint en compte com aquests sorgeixen mitjançant l’associació i la coherència entre múltiples característiques. Les tècniques d’anàlisi de dades que s’han utilitzat han estat l’anàlisi dimensional, l'anàlisi de correspondències múltiples i l'anàlisi de classificació.
Translated abstract: In this article we present the methodological process and the techniques of data analysis we have used in the social groups analysis through a great survey of habits and conditions of life. The analysis of social groups is done from an overall and structural perspective of the conditions of life. It is very important to emphasize the point that the social groups come out from the association and coherence between multiple attributes among them. Multiple Correspondence an Classification Analysis are the techniques of data analysis we have used.
En este artículo se presenta el proceso metodológico, así como también las técnicas de análisis de datos, que se ha utilizado en el análisis de los grupos sociales mediante la información de una gran encuesta sobre hábitos y condiciones de vida. El análisis de los grupos sociales desde una perspectiva globalizadora y estructuradora de las condiciones de vida, teniendo en cuenta como estos surgen mediante la asociación y la coherencia entre múltiples características. Las técnicas de análisis de datos que se han utilizado han sido el análisis dimensional, el análisis de correspondencias múltiples y el análisis de clasificación.