«Carrera» professional i cicle vital: continuïtat i canvi en la socialització ocupacional dels docents

«Carrera» professional i cicle vital: continuïtat i canvi en la socialització ocupacional dels docents
QR Code

«Carrera» professional i cicle vital: continuïtat i canvi en la socialització ocupacional dels docents

En aquest article, s'hi destaca la importància de la socialització ocupacional; més concretament del concepte de «carrera», com a element clau de la socialització adulta. Per això, es revisen algunes aportacions de la sociologia biogràfica al tema de la «carrera» docent. Aquesta revisió afronta la d...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Career and Life Cycle
«Carrera» profesional y ciclo vital: continuidad y cambio en la socialización ocupacional de los docentes
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Lluís Samper
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v39-samper
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 39, (Year 1992).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v39n0.1635
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: En aquest article, s'hi destaca la importància de la socialització ocupacional; més concretament del concepte de «carrera», com a element clau de la socialització adulta. Per això, es revisen algunes aportacions de la sociologia biogràfica al tema de la «carrera» docent. Aquesta revisió afronta la doble dimensió, teòrica i i metodològica, dels recents estudis sobre la interrelació entre trajectòria vital, personal, del mestre i els seus contextos organitzatius i sòcio-històrics.
Translated abstract: In this article we have emphasized the importance of occupational socialization, more precisely the concept of career, as a key element adult socialization. In this way, we have revised some contributions o the biographical sociology on the subject of the teaching career. This aforesaid revision faces the double dimension theorethical and methodological, of recent studies on the interdepence of a teacher's life-span and his socio-historical and organizational texts.
En este artículo se destaca la importancia de la socialización ocupacional, más concretamente del concepto de «carrera», como elemento clave de la socialización adulta. A tal efecto, se revisan algunas aportaciones de la sociología biográfica al tema de la «carrera» docente. Esta revisión enfrenta la doble dimensión, teórica y metodológica, de estudios recientes sobre la interrelación entre trayectoria vital, personal, del maestro y sus contextos organizativos y sociohistóricos.