Joves adults d'origen extracomunitari a Barcelona. Construcció de la identitat i processos d'inclusió i exclusió social

Joves adults d'origen extracomunitari a Barcelona. Construcció de la identitat i processos d'inclusió i exclusió social
QR Code

Joves adults d'origen extracomunitari a Barcelona. Construcció de la identitat i processos d'inclusió i exclusió social

En aquest article es presenta una part dels resultats de la recerca qualitativa realitzada a Barcelona amb fills i filles de famílies immigrades extracomunitàries. S’hi estudien els processos de construcció de la identitat en relació amb les situacions de discriminació viscudes. Els objectius princi...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Young Adults of Non-EU Origin: The Construction of Identity and Processes of Social Inclusion and Exclusion
Jóvenes adultos de origen extracomunitario en Barcelona. Construcción de la identidad y procesos de inclusión y exclusión social
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Núria Roca Caparà
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v98-n2-roca
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 98, No 2 (Year 2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v98n2.466
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: En aquest article es presenta una part dels resultats de la recerca qualitativa realitzada a Barcelona amb fills i filles de famílies immigrades extracomunitàries. S’hi estudien els processos de construcció de la identitat en relació amb les situacions de discriminació viscudes. Els objectius principals són: 1. Reconstruir els processos identitaris que elaboren els fills i les filles de persones immigrades procedents de contextos socioculturals diversos a la ciutat de Barcelona. 2. Analitzar les interaccions que es donen entre les experiències d’inclusió i exclusió social i els processos identitaris d’aquests joves.S’han realitzat 31 entrevistes en profunditat, semiestructurades, a joves d’orígens diferents. Els resultats indiquen que desenvolupen una identitat cultural flexible, oberta i múltiple que els permet afrontar situacions de discriminació per origen i classe social. Tenen una gran capacitat d’adaptació a contextos multiculturals i es vinculen amb elements de la cultura familiar i de la societat on creixen com a persones. Les situacions de discriminació que alguns pateixen impacten en les seves identitats i pertinences, però els permeten elaborar estratègies de superació i de resistència.
Translated abstract: This article presents some results of qualitative research carried out in Barcelona among children of non-EU immigrant families. We study the processes of identity construction in relation to situations of discrimination. The main objectives are twofold: to rebuild the identity processes that children of immigrants from various sociocultural contexts in the city of Barcelona experience and to analyze the interactions that occur between the experiences of social inclusion-exclusion and the identity processes of these young people. To do so, we conducted 31 in-depth, semi-structured interviews of youth from different backgrounds. The results indicate that they develop a flexible cultural identity that is open and adaptable to multiple cultures and which allows them to face situations of discrimination due to their background and social class. We find that these young people have a great capacity to adapt to multicultural contexts, and are linked with elements of the family culture and society where they grow as individuals. The situations of discrimination that some of them experience have an impact on their identities and sense of belonging. However, they develop strategies to overcome and resist them.
En este artículo se presenta una parte de los resultados de la investigacióncualitativa realizada en Barcelona con hijos e hijas de familias inmigradasextracomunitarias. Se estudian los procesos de construcción de la identidad en relación con las situaciones de discriminación vividas. Los objetivos principalesson: 1. Reconstruir los procesos identitarios que elaboran los hijos y las hijas de personas inmigradas procedentes de contextos socioculturales diversos en la ciudad de Barcelona. 2. Analizar las interacciones que se dan entre las experiencias de inclusión y exclusión social y los procesos identitarios de estos jóvenes.Se han realizado 31 entrevistas en profundidad, semiestructuradas, a jóvenesde orígenes diferentes. Los resultados indican que desarrollan una identidad cultural flexible, abierta y múltiple que les permite afrontar situaciones de discriminación por origen y clase social. Tienen una gran capacidad de adaptación a contextos multiculturales y se vinculan con elementos de la cultura familiar y de la sociedad donde crecen como personas. Las situaciones de discriminación que algunos sufren impactan en sus identidades ypertenencias, pero les permiten elaborar estrategias de superación y de resistencia.