Desenvolupament i implantació de programes de canvi organitzatiu: la Gestió de la Qualitat Total

Desenvolupament i implantació de programes de canvi organitzatiu: la Gestió de la Qualitat Total
QR Code

Desenvolupament i implantació de programes de canvi organitzatiu: la Gestió de la Qualitat Total

Aquest article tracta sobre la gestió de la qualitat total (GQT), un programa de canvi organitzatiu que té com a principis fonamentals l’orientació al client, la millora contínua i el treball en equip. En el desenvolupament dels seus sistemes de qualitat total, les empreses han seguit tres enfocamen...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Development and implementation of organizational change programs: Total Quality Management
Desarrollo e implantación de programas de cambio organizativo: la Gestión de la Calidad Total
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Joan Lluís Capelleras i Segura
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v58-capelleras
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 58, (Year 1999).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v58n0.1985
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Aquest article tracta sobre la gestió de la qualitat total (GQT), un programa de canvi organitzatiu que té com a principis fonamentals l’orientació al client, la millora contínua i el treball en equip. En el desenvolupament dels seus sistemes de qualitat total, les empreses han seguit tres enfocaments bàsics: el dels consultors, el de la normalització i el dels premis. Tanmateix, treballs recents apunten que l’adquisició de certs recursos, en especial de caràcter intangible, condueixen a l’èxit de la GQT, independentment de l’enfocament adoptat. A més a més d’una inversió contínua en la formació dels empleats, una implantació eficaç de la GQT també requereix una sèrie de canvis en l’arquitectura organitzativa que impliquen una descentralització controlada dels drets de decisió.
Translated abstract: This article deals with Total Quality Management (TQM), an organizational change program, whose fundamental principles are customer focus, continuous improvement, and teamwork. In the development of their total quality systems, firms have used three main approaches: consulting, standardization, and quality awards. Hovewer, current research shows that the acquirement of some resources, especially intangible ones, drives TQM success, regardless of the adopted approach. Effective implementation of TQM also requires changes in organizational architecture, which involve the controlled decentralization of decision rights, and a continous investment in employee training.
Este artículo trata sobre la gestión de la calidad total (GQT), un programa de cambio organizativo que tiene como principios fundamentales la orientación al cliente, la mejora continua y el trabajo en equipo. En el desarrollo de sus sistemas de calidad total, las empresas han seguido tres enfoques básicos: el de los consultores, el de la normalización y el de los premios. Sin embargo, trabajos recientes apuntan a que la adquisición de ciertos recursos, en especial de carácter intangible, conducen al éxito de la GQT, independientemente del enfoque adoptado. Además de una inversión continua en la formación de los empleados, una implantación eficaz de la GQT también requiere una serie de cambios en la arquitectura organizativa que implican una descentralización controlada de los derechos de decisión.