Escola, oci i joves d’origen magribí. Segones generacions de famílies immigrades i el sentit de la seva inserció social. El cas de Mataró

Escola, oci i joves d’origen magribí. Segones generacions de famílies immigrades i el sentit de la seva inserció social. El cas de Mataró
QR Code

Escola, oci i joves d’origen magribí. Segones generacions de famílies immigrades i el sentit de la seva inserció social. El cas de Mataró

Aquest article és fruit de la ponència presentada al III Congrés Català de Sociologia (Lleida, 20 i 21 de març de 1999), arran de la investigació realitzada sota el mateix títol al municipi de Mataró i finançada per la Fundació Jaume Bofill. El text aquí presentat situa algunes de les línies concept...

Full abstract

Saved in:
Translated title: School, leisure and immigrant youth
Escuela, ocio y jóvenes de origen magrebí. Segundas generaciones de familias inmigradas y el sentido de su inserción social. El caso de Mataró
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Miquel Àngel Alegre Canosa
Other Authors: Diego Herrera Aragón
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v66-alegre-herrera
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 66, (Year 2002).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v66n0.1653
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Aquest article és fruit de la ponència presentada al III Congrés Català de Sociologia (Lleida, 20 i 21 de març de 1999), arran de la investigació realitzada sota el mateix títol al municipi de Mataró i finançada per la Fundació Jaume Bofill. El text aquí presentat situa algunes de les línies conceptuals que tradicionalment s’han resseguit per interpretar el sentit de la integració escolar de les segones generacions de famílies immigrades i alguns dels models que han orientat la seva posada en pràctica. Després d’apostar per l’anomenada «perspectiva asincrònica i intercultural», s’intenta definir el que segurament és el camp més transcendental per a la construcció de la identitat adolescent: l’oci.
Translated abstract: The article is the result of a communication presented at the III Congrés Català de Sociologia (Lleida, 20-21 March 1999). This communication comes from a research developed in Mataró under the same title and payed by Jaume Bofill Foundation. The text presents some ways to conceptualize the educative integration of immigrant children and some models that have deal with this project. We agree with the perspective we call «asincronic and intercultural». After that, the article proposes a definition of leisure, something that becomes a very important resource for the construction of the adolescent identity.
Este artículo es fruto de la ponencia presentada en el III Congreso Catalán de Sociología (Lérida, 20 y 21 de marzo de 1999), a raíz de la investigación realizada bajo el mismo título en el municipio de Mataró y financiada por la Fundación Jaume Bofill. El texto aquí presentado sitúa algunas de las líneas conceptuales que tradicionalmente se han seguido para interpretar el sentido de la integración escolar de las segundas generaciones de familias inmigradas y algunos de los modelos que han orientado su puesta en práctica. Después de apostar por la denominada «perspectiva asincrónica y intercultural», se intenta definir el que seguramente es el campo más trascendental para la construcción de la identidad adolescente: el ocio.