La presència humana del Japó a Espanya

La presència humana del Japó a Espanya
QR Code

La presència humana del Japó a Espanya

En aquest article s’analitza l’evolució de la presència de residents de nacionalitat japonesa a l’Estat espanyol. S’estudia l’evolució quantitativa de residents japonesos des de l’any 1966, la seva distribució territorial per comunitats autònomes i les seves característiques sociològiques en compara...

Full abstract

Saved in:
Translated title: La presència humana del Japó a Espanya
The Japanese human presence in Spain
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: L. Valls Campà
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v54-valls
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 54, (Year 1998).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.1917
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: En aquest article s’analitza l’evolució de la presència de residents de nacionalitat japonesa a l’Estat espanyol. S’estudia l’evolució quantitativa de residents japonesos des de l’any 1966, la seva distribució territorial per comunitats autònomes i les seves característiques sociològiques en comparació amb residents estrangers d’altres nacionalitats. Es conclou que la comunitat japonesa resident a Espanya es configura amb unes característiques pròpies que la distingeixen dels altres grups de residents estrangers.
Translated abstract: This article analyzes the evolution of the Japanese residents in Spain. We consider the quantitative evolution of the Japanese residents since 1966, their territorial distribution by Autonomous Communities, and their sociological characteristics in contrast with the foreign residents from other countries. The Japanese residents in Spain show a particular set of characteristics which distinguishes them from the other foreign residents.