Del Programa d’Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua i la Cohesió Social

Del Programa d’Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua i la Cohesió Social
QR Code

Del Programa d’Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua i la Cohesió Social

El Programa d’Educació Compensatòria va ser el fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic. Es tractava d’un discurs destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social. Actualment, en el context català ha estat considerat...

Full abstract

Saved in:
Translated title: From the Compensatory Education Programme to the new Plan for Language and Social Cohesion
Del Programa de Educación Compensatoria al nuevo Plan para la Lengua y la Cohesión Social
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Núria Llevot Calvet
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v78-llevot
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 78, (Year 2005).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v78n0.894
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: El Programa d’Educació Compensatòria va ser el fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic. Es tractava d’un discurs destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social. Actualment, en el context català ha estat considerat necessari un doble canvi, davant el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració i l’aparició de noves formes d’exclusió social: per una banda, una adequada integració educativa, social i cultural de tot l’alumnat independentment del seu origen i condició, i, per l’altra, la consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i com a element de cohesió social en un marc plurilingüe.
Translated abstract: The Compensatory Education Programme was the emblematic result of the reformist policy adopted in 1983 in the field of education. It was a discourse aimed at correcting social inequalities and producing higher levels of social justice. Nowadays, in the Catalan context, a double change has been considered necessary, given the rapid increment in the immigrant-origin school population and the appearance of new forms of social exclusion. On one hand, this takes the form of adequate educational, social and cultural integration of all students independently of their origins and condition and, on the other, the consolidation of Catalan as a vehicular language in teaching and as an element of social cohesion in a multilingual framework.
El Programa d’Educació Compensatòria va ser el fruit emblemàtic de la política reformista empresa el 1983 en el camp pedagògic. Es tractava d’un discurs destinat a corregir les desigualtats socials i assolir quotes més elevades de justícia social. Actualment, en el context català ha estat considerat necessari un doble canvi, davant el ràpid increment de la població escolar procedent de la immigració i l’aparició de noves formes d’exclusió social: per una banda, una adequada integració educativa, social i cultural de tot l’alumnat independentment del seu origen i condició, i, per l’altra, la consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i com a element de cohesió social en un marc plurilingüe.