Emigration from Two Labor Frontier Nations: A Comparison of Moroccans in Spain and Mexicans in the United States

Emigration from Two Labor Frontier Nations: A Comparison of Moroccans in Spain and Mexicans in the United States
QR Code

Emigration from Two Labor Frontier Nations: A Comparison of Moroccans in Spain and Mexicans in the United States

Mexico and Morocco share many common characteristics as labor migrant pools for industrialized countries to the North. However, comparisons between migrants from each country are few, particularly with respect to economic outcomes using nationally representative data. Using recent immigrant surveys...

Full abstract

Saved in:
Translated title: L’emigració laboral a través de dues fronteres nacionals: una comparació entre els marroquins a Espanya i els mexicans als Estats Units
La emigración laboral a través de dos fronteras nacionales: una comparación de los marroquíes en España y los mexicanos en Estados Unidos
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Douglas S. Massey
Other Authors: Philip Connor;
Jorge Durand
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v96-n3-massey-connor-durand
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 96, No 3 (Year 2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v96n3.262
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Mexico and Morocco share many common characteristics as labor migrant pools for industrialized countries to the North. However, comparisons between migrants from each country are few, particularly with respect to economic outcomes using nationally representative data. Using recent immigrant surveys from Spain and the United States, this paper presents the first quantitative analysis to compare Moroccans and Mexicans, testing for the effects of human and social capital on employment, occupational attainment, and wages. Although the lower employment levels of Moroccans compared to Mexicans would seem to suggest greater labor market discrimination against Moroccans in Spain, closer inspection of the returns to various forms of capital and other inputs yields a more mixed picture. Both methodological and social explanations for these mixed findings are discussed.
Translated abstract: Mèxic i el Marroc tenen moltes característiques en comú, com la de ser països que exporten mà d’obra als països veïns industrialitzats del nord. No obstant això, els estudis comparatius entre els fluxos migratoris de tots dos són pocs, i encara són menys els que utilitzen a escala nacional dades representatives sobre resultats econòmics. A través de la utilització d’estudis recents d’Espanya i EUA, aquest article presenta la primera anàlisi quantitativa que compara marroquins i mexicans per indagar els efectes del capital social i humà en l’ocupació, en l’assoliment professional i en els salaris. Encara que l’ocupació per part dels marroquins dels llocs de treball menys qualificats a Espanya, comparada amb la dels mexicans als EUA, podria fer pensar que hi ha més discriminació al mercat laboral dels primers, en inspeccionar el retorn de diverses formes de capital i altres inputs, s’infereix una explicació una mica més complexa. Tant l’explicació metodològica com la social seran àmpliament discutides aquí.
México y Marruecos comparten muchas características comunes, como la de ser países que exportan mano de obra a los vecinos países industrializados del norte. Sin embargo, los estudios comparativos entre los flujos migratorios de ambos son pocos, y menos aún lo son aquellos que utilizan a escala nacional datos representativos sobre resultados económicos. A través de la utilización de estudios recientes de España y EEUU, este artículo presenta el primer análisis cuantitativo que compara marroquíes y mexicanos, con el fin de indagar los efectos del capital social y humano en el empleo, en el logro profesional y los salarios. Aunque la ocupación en los puestos de trabajo menos cualificados de los marroquíes en España, en comparación con los mexicanos en EEUU, podría parecer sugerir una mayor discriminación en el mercado laboral de los primeros, al inspeccionar el retorno de varias formas de capital y otros inputs, se infiere una explicación algo más compleja. Tanto la explicación metodológica como la social, serán ampliamente discutidas aquí.Palabras clave: inmigración; trabajadores extranjeros; Marruecos; México; recursos humanos; capital social; análisis comparativo; etnoencuesta.