Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior
QR Code

Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Els canvis de metodologia docent que ha comportat el Procés de Bolonya estan implicant canvis en l’avaluació continuada, treballs en grup, reducció de les classes magistrals i augment de les pràctiques. Les valoracions dels estudiants en relació a la introducció de los canvis metodològics del Procés...

Full abstract

Saved in:
Translated title: Valoració dels estudiants universitaris sobre la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior
University Students’ Opinions About the Incorporation of the Autonomous University of Barcelona into the European Higher Education Area
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Marina Elías Andreu
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v96-n4-elias
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 96, No 4 (Year 2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v96n4.252
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Els canvis de metodologia docent que ha comportat el Procés de Bolonya estan implicant canvis en l’avaluació continuada, treballs en grup, reducció de les classes magistrals i augment de les pràctiques. Les valoracions dels estudiants en relació a la introducció de los canvis metodològics del Procés de Bolonya tant positives como negatives. Els estudiants veuen amb bons ulls aquests canvis metodològics perquè poden significar millores en el seu aprenentatge, però consideren que tal i como s’està duent a terme a aquesta universitat, ràpid, sense recursos i amb poca reflexió prèvia, comporta finalment efectes negatius en el seu aprenentatge.Davant la alta càrrega de treball que han comportat aquests canvis els estudiants es converteixen en actors estratègics, duent a terme accions superficials o profundes segons les tasques que els hi demanen els professors.Els canvis en la metodologia docent poden produir efectes positius en el procés d’aprenentatge dels estudiants (pertinença, seguretat i necessitats fisiològiques). Però fins que els factors de manteniment no arribin a un cert llindar de qualitat, els efectes positius no es visualitzaran.
Translated abstract: El procés de Bolonya implica uns canvis en la metodologia docent en forma d’avaluació continuada, de treballs en grup, de reducció de les classes magistrals i d’augment de les pràctiques. Les valoracions dels estudiants en relació amb la introducció dels canvis metodològics del procés de Bolonya són tant positives com negatives. Els estudiants veuen de bon ull aquests canvis metodològics perquè poden significar millores en el seu aprenentatge, però consideren que, tal com s’estan duent a terme en aquesta universitat (ràpidament, sense recursos i amb poca reflexió prèvia), comporten finalment efectes negatius en el seu aprenentatge. Davant l’alta càrrega de treball que han comportat aquests canvis, els estudiants es converteixen en actors estratègics que duen a terme accions superficials o profundes segons les tasques que els demanen els professors. Els canvis en la metodologia docent poden produir efectes positius en el procés d’aprenentatge dels estudiants (pertinença, seguretat i necessitats fisiològiques). Però fins que els factors de manteniment no arribin a un cert llindar de qualitat, els efectes positius no es visualitzaran. 
Modifications in teaching methodology related to the Bologna Process are producing changes in continuous assessment, an increase of team work, a reduction of traditional lectures, and an increase of practical exercises. Student perceptions regarding the introduc-tion of these changes are both positive and negative. Students believe these methodological changes are good in the sense that they may positively contribute to the learning process.But they also believe they produce negative outcomes because of how the Bologna Process is being implemented: too fast, without sufficient resources, and lacking prior reflection proc-ess. Because of the workload increase that these changes represent, students are behaving more strategically by engaging in more superficial or profound courses of action depending on the tasks required by the professors. Changes in teaching methodology might produce positive effects in the students’ learning process, such as social belonging or increase of self-esteem and self fulfilment.