The choice of mixed marriage among the second generation in France: a lifetime approach

The choice of mixed marriage among the second generation in France: a lifetime approach
QR Code

The choice of mixed marriage among the second generation in France: a lifetime approach

El estudio de parejas con diferentes trasfondos culturales, como por ejemplo parejas compuestas por personas de descendencia migratoria, se inici贸 hace tan s贸lo unos a帽os. Los investigadores suelen utilizar el concepto de mixit茅 (mestizaje), seg煤n el cual el proceso de hibridaci贸n no s贸lo es una cue...

Full abstract

Saved in:
Translated title: L鈥檈lecci贸 dels matrimonis mixtos entre la segona generaci贸 a Fran莽a: un enfocament de tota una vida
The choice of mixed marriage among the second generation in France: a lifetime approach
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Emmanuelle Santelli
Other Authors: Beate Collet
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v97-n1-santelli-collet
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 97, No 1 (Year 2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v97n1.280
Publisher: Universitat Aut貌noma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: El estudio de parejas con diferentes trasfondos culturales, como por ejemplo parejas compuestas por personas de descendencia migratoria, se inici贸 hace tan s贸lo unos a帽os. Los investigadores suelen utilizar el concepto de mixit茅 (mestizaje), seg煤n el cual el proceso de hibridaci贸n no s贸lo es una cuesti贸n de cultura sino tambi茅n de pertenencia social y de g茅nero. Al denominar a las parejas 芦mixtas禄 se nos abre la posibilidad de estudiar estas cuestiones a partir de su interdependencia.Estas parejas no son mixtas porque sean biculturales, sino porque su elecci贸n cuestiona las normas maritales y de pertenencia al grupo. Por ello, en contra de las consideraciones sobre la endogamia y la homogamia, presentamos algunas ideas clave basadas en un trabajo de campo reciente: en el a帽o 2007 realizamos 91 entrevistas biogr谩ficas en profundidad a 57 mujeres y 34 hombres. Se compararon parejas endog谩micas y mixtas, por lo que fue posible explorar c贸mo los diferentes tipos de parejas eligen su c贸nyuge y hasta qu茅 punto intervienen en ello factores culturales, de g茅nero y sociales. Se trata de factores tanto personales (nivel de educaci贸n, condiciones espec铆ficas de socializaci贸n y grupos de pares) como estructurales (segregaci贸n urbana o discriminaci贸n social a escala global).Palabras clave: parejas; descendientes de migrantes; relaciones matrimoniales; endogamia; homogamia; elecci贸n del c贸nyuge; relaciones familiares; socializaci贸n de grupo; segregaci贸n urbana; discriminaci贸n social.
Translated abstract: L鈥檈studi de parelles amb diferents rerefons culturals, com per exemple les que estan formades per persones de descend猫ncia migrat貌ria, va comen莽ar fa pocs anys. Els investigadors solen fer servir el concepte de mestissatge, segons el qual el proc茅s d鈥檋ibridaci贸 no nom茅s 茅s una q眉esti贸 de cultura, sin贸 tamb茅 de pertinen莽a social i de g猫nere. Quan denominem 芦mixtes禄 les parelles se鈥檔s obre la possibilitat d鈥檈studiar aquestes q眉estions a partir de la seva interdepend猫ncia. Aquestes parelles no s贸n mixtes perqu猫 siguin biculturals, sin贸 perqu猫 la seva elecci贸 q眉estiona les normes maritals i de pertinen莽a al grup. 脡s per aix貌 que, en contra de les consideracions sobre l鈥檈ndog脿mia i l鈥檋omog脿mia, presentem algunes idees clau basades en un treball de camp recent: l鈥檃ny 2007 vam fer 91 entrevistes biogr脿fiques en profunditat a 57 dones i 34 homes. Es van comparar parelles endog脿miques i mixtes, cosa que va possibilitar explorar de quina manera els diferents tipus de parelles trien el seu c貌njuge i fins a quin punt hi intervenen factors culturals, de g猫nere i socials. Es tracta de factors tant personals (nivell d鈥檈ducaci贸, condicions espec铆fiques de socialitzaci贸 i grups d鈥檌guals) com estructurals (segregaci贸 urbana o discriminaci贸 social a escala global).
Research on couples with different cultural backgrounds, i.e. couples including persons of migrant descent, has been conducted in France since the 1980s. Researchers currently use the concept 鈥榤ixit茅鈥 (mixedness), which suggests that the process is a question not only of culture, but also of social group and gender. By calling the couples 鈥榤ixed鈥 our aim is to study these questions in all their multi-faceted dimensions.These couples are 鈥榤ixed鈥 not because they are bi-cultural, but because their choice challenges marital norms and group memberships. Against the backdrop of considerations on endogamy and homogamy, we present some key ideas brought to light by 91 in-depth, biographical interviews with 57 women and 34 men, conducted in 2007. Because we compared endogamous and mixed couples, it was possible to identify how the different types of couples reach their marital choices and to what extent they are influenced by cultural, gendered or social factors. These factors are both personal (education level, specific conditions of socialisation and peer groups) and structural (urban segregation or overall social discrimination).Key words: couples; migrant descent; marital relations; endogamy; homogamy; marital choice; family relations; group socialisation; urban segregation; social discrimination.