«The policy mirror mechanism»: the case of Turin

«The policy mirror mechanism»: the case of Turin
QR Code

«The policy mirror mechanism»: the case of Turin

Different fieldwork conducted in the city of Turin shows that through the analysis of social services for immigrants one can see how general the dynamics of local policies are reflected. The main focus of the article is based on the supply-demand sides of social services for immigrants in the contex...

Full abstract

Saved in:
Translated title: «El mecanisme mirall de la política». El cas de Torí
«El mecanismo-espejo de las políticas». El caso de Turín
Journal Title: Papers: Revista de Sociologia
Main Author: Tiziana Caponio
Other Authors: Anette Nielsen;
Natalia Ribas Mateos
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: English
Get full text: http://papers.uab.cat/article/view/v60-caponio-nielsen-ribas-etal
Resource type: Journal article
Source: Papers: Revista de Sociologia; Vol 60, (Year 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v60n0.1032
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
Subjects: Social Sciences --> Social Sciences, Interdisciplinary
Social Sciences --> Sociology
Abstract: Different fieldwork conducted in the city of Turin shows that through the analysis of social services for immigrants one can see how general the dynamics of local policies are reflected. The main focus of the article is based on the supply-demand sides of social services for immigrants in the context partly of an increase in female immigration to the major cities in Italy, and partly of an arrangement of a progressive «welfare mix» in social services. The article is divided into two parts. In the first part local policy is analysed through the services available for immigrants in Turin, especially by considering the history and evolution of social services since the eighties. In the second part of the article the issue is illustrated through fieldwork examples pointing at some available strategies that migrant women apply in order to gain access to social services.
Translated abstract: Aquest article és fruit de tres treballs de camp realitzats a la ciutat de Torí. L’objectiu principal és mostrar que a través de l’anàlisi de la immigració es reflecteixen les dinàmiques de les polítiques locals. Se centra en el joc de l’oferta i la demanda de serveis socials per a immigrants en el context d’una creixent feminització de fluxos migratoris a la ciutat, considerant especialment la història i l’evolució de l’oferta de serveis des dels anys vuitanta. A la segona part de l’article hem tractat de mostrar l’altre costat de la qüestió en observar les estratègies de les dones immigrants per poder tenir accés als serveis socials.
Este artículo es fruto de tres trabajos de campo realizados en la ciudad de Turín. Su objetivo principal es mostrar que a través del análisis de la inmigración se reflejan las dinámicas de las políticas locales. Se centra en el juego de la oferta y la demanda de servicios sociales para inmigrantes en el contexto de una creciente feminización de flujos migratorios en la ciudad, considerando especialmente la historia y la evolución de la oferta de servicios desde los años ochenta. En la segunda parte del artículo hemos tratado de mostrar el otro lado de la cuestión al observar las estrategias de las mujeres inmigrantes para poder tener acceso a los servicios sociales.